Khơi thông nguồn vốn cho các hộ kinh doanh

Khơi thông nguồn vốn cho các hộ kinh doanh

19:16 - 08/01/2020

Khi bài toán về vốn được giải quyết hiệu quả, các hộ kinh doanh cá thể sẽ có thêm động lực phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Sửa quy định về giám sát và đánh giá đầu tư

Sửa quy định về giám sát và đánh giá đầu tư

08:11 - 07/01/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

first pageprev page12345 ... next pagelast page