Khấp khởi xuân

06/02/2019, 15:35

Vết chân em

Hằn lối nhỏ công viên

Sau cơn mưa mùa đông giã biệt

Phút chia tay lặng im...

 

Đêm ấy sao dài bằng năm

Đau đáu lời em

”Có giấc mơ không khi nào là thật”!

 

Nhưng anh vẫn nối dài giấc mơ có thật

Nghe lao xao

Chiếc lá cuối cùng rơi

Khấp khởi một chồi xuân đang ủ...

NHV
Viết đêm giao thừa Kỷ Hợi 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận