Khánh thành nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II

28/01/2019, 08:07

Khánh thành nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II - Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam sử dụng phương pháp vi sinh tiên tiến. Nhà máy do công ty CP Hằng Hữu Huỳnh của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng xây dựng và phát triển.

Video: TL

Bình luận