Khánh Hòa: mở rộng đối tượng tham gia BHYT

24/07/2017, 15:26

Khánh Hòa: mở rộng đối tượng tham gia BHYT - Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng tại cuộc họp đánh giá công tác phát triển đối tượng và quản lý quỹ BHYT vừa qua.

Tăng đối tượng tham gia BHYT tại Khánh Hòa.

Năm 2016, số người tham gia BHYT tăng 8,49% so với năm 2015, vượt kế hoạch Chính phủ giao và đạt tỉ lệ bao phủ 80,05% dân số của tỉnh.

Tính đến hết tháng 5/2017, số người tham gia BHYT tăng 1,45% so với cuối năm 2016 và đạt tỉ lệ bao phủ 81,5% dân số của tỉnh. Tuy nhiên, việc tham gia BHYT của một số nhóm đối tượng chưa cao: Còn khoảng 9% HSSV, hơn 40% hộ gia đình và gần 18% NLĐ chưa tham gia BHYT.

Đánh giá về công tác KCB BHYT trên địa bàn, chất lượng KCB BHYT ngày càng được nâng cao, thủ tục hồ sơ ngày càng được rút gọn; tình trạng quá tải trong các cơ sở KCB ở tuyến trên đã được cải thiện; quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB được bảo đảm theo luật định.

Tuy nhiên, công tác KCB và quản lý quỹ vẫn còn một số hạn chế, danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương chưa đầy đủ, chưa hợp lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực tại một số cơ sở y tế còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân. Việc quản lý bệnh nhân chưa chặt chẽ, tình trạng quá tải ở một số cơ sở chưa được khắc phục triệt để. Chưa hoàn toàn kiểm soát được việc KCB thông tuyến. Việc giám định, kiểm tra, giám sát KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định và cân đối quỹ BHYT còn gặp nhiều khó khăn…

Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở KCB đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong KCB BHYT; chỉ định dịch vụ kỹ thuật đúng với chẩn đoán bệnh; chỉ định nhập viện điều trị nội trú và thời gian điều trị nội trú đúng với tình trạng bệnh; sử dụng thuốc hợp lý; chỉ thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá phạm vi chuyên môn kỹ thuật đã được phân cấp và được quy định trong giấy phép hoạt động. Thực hiện xã hội hóa máy móc, trang thiết bị y tế theo đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu quản lý và liên thông dữ liệu; thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý, năm và giải trình kịp thời nguyên nhân vượt trần, vượt quỹ đúng thời gian quy định.

Ngọc Châm ( TH)

                                                                                                      

Bình luận