Khánh Hòa: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

13/10/2020, 20:41

Khánh Hòa: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, TP Nha Trang).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân phát biểu chỉ đạo đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Quân khu V, lãnh đạo các vụ của các ban xây dựng Đảng Trung ương. 

Về phía tỉnh Khánh Hòa dự khai mạc đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 44.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội chào cờ phiên khai mạc

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định trình bày tại đại hội nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,1%/năm. Tổng thu ngân sách 5 năm 2016 - 2020 đạt 91.541 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt 206,87 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm.

Khánh Hòa đã tập trung nhiều nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế; phát triển khoa học - công nghệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy dân chủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch và công nghiệp - xây dựng. Khánh Hòa hiện là một trong 16 tỉnh có đóng góp ngân sách Trung ương. Thời gian qua, Khánh Hòa thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm và bốn chương trình KT-XH, tạo động lực phát triển KT-XH của từng địa phương và cả tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tại đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao đồng thời biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa đạt được trong 5 năm qua. Chủ tịch Quốc Hội cũng chỉ ra  những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau: Nhiệm kỳ 2015 - 2020,  có 4/20 chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra.

Đây là những chỉ tiêu quan trọng, phản ánh tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, gồm tốc độ tăng trưởng GRDP; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; thu ngân sách nhà nước và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa tương xứng với khả năng của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn cao, nhất là ở hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, như: đất đai, quy hoạch, xây dựng, thẩm định giá…chưa tốt nên để xảy ra sai phạm, dẫn đến tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và một số cán bộ chủ chốt của tỉnh bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, địa phương, gây bức xúc trong xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế còn thiếu đồng bộ, khả năng hội nhập khu vực và quốc tế còn hạn chế. Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Quang cảnh đại hội

Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển; tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Tỉnh cần có giải pháp thực hiện mạnh mẽ và đột phá hơn nữa trong phát triển 3 vùng động lực là TP. Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và khu vực vịnh Vân Phong. Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng và chất lượng nguồn lao động để đón những luồng đầu tư mới từ nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam. Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Định tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để bổ sung vào Nghị quyết đại hội, chương trình hành động; cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình, Đại hội cũng nghe một số tham luận của các đơn vị để làm rõ thêm những nội dung của Báo cáo chính trị và giải pháp để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa 18 gồm 50 ủy viên. Trong đó, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 16%, cán bộ trẻ chiếm 4%, cán bộ người dân tộc thiểu số 5%.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 14/10./.

Thanh Bình

Bình luận