Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An khoá 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021

10/07/2019, 19:52

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An khoá 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Sáng 10/7, tại TP Vinh (Nghệ An), HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17 đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 9. Tham dự kỳ họp có các đồng chí là lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh phiên khai mạc HĐND tỉnh Nghệ An kỳ họp thứ 9 khoá 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Hồng Sơn

Diễn văn khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, năm 2019 là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phải nỗ lực, phấn đấu cao để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2019. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 55 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26.

Đoàn chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá 17 nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: Hồng Sơn

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Với chức năng giám sát, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm. Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018 và các báo cáo liên quan. Tiến hành chất vấn về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, quản lý đất đai mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm.

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Hồng Sơn.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận thông qua 26 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư pháp và các nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.  Kỳ họp sẽ nghe Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương.

Cũng tại phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó miễn nhiệm 2 phó chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung 2 uỷ viên UBND nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Một số hình ảnh:

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Hồng Sơn

Các đ/c lãnh đạo tỉnh tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Hồng Sơn

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Sơn

Hồng Sơn

Bình luận