Huy động sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

28/10/2019, 12:34

Huy động sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới nâng cao - Là xã có địa bàn dân số đông, chủ yếu phát triển kinh tế ở địa phương là sản xuất nông nghiệp và sản xuất hàng thủ công mây tre xuất khẩu, năm 2010 xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người của xã còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,5%, kinh tế nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, hệ thống trường học chưa được đầu tư đạt chuẩn theo quy định...

Văn phòng nông thôn mới Thành phố Hà Nội về thăm làng nghề mây tre giang thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa. Ảnh: TL

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn trong toàn xã đã có sự đổi thay rõ rệt. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương được nâng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang. Xã Phú Nghĩa là địa phương có làng nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mây tre xuất khẩu, có Quốc lộ 6 chạy qua thuận tiện cho việc giao lưu buôn bán và có Khu công nghiệp Phú Nghĩa là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm 2010, xã Phú Nghĩa tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Xã theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Đến tháng 11/2012, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phú Nghĩa. Đây là cơ sở pháp lý, là điều kiện thuận lợi để phấn đấu và đưa xã Phú Nghĩa phát triển mạnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quân sự.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong suốt quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch cụ thể ở từng giai đoạn và sát với điều kiện thực tế tại địa phương; đồng thời, tập trung thực hiện công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã; Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương ở mỗi giai đoạn cụ thể.

Sau 10 năm thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới, xã Phú Nghĩa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được cải tạo, nâng cấp, xây dựng khang trang; Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,5 triệu đồng/người/năm (tăng 33,05 triệu đồng so với năm 2010).

Với những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân của MTTQ các cấp xã Phú Nghĩa. Đổi mới phương thức hoạt động, trong đó, khơi dậy được tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân chính là cách làm hay cần tiếp tục được phát huy để các cấp đoàn thể và nhân dân trong xã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Phú Nghĩa trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào giai đoạn 2020 - 2025./.

Lê Hà

Bình luận