Hương xuân

30/03/2019, 00:10

Về lại Hương Giang

Vườn thơm hương bưởi

Trầm mặc khói hương

Dòng người lễ hội

 

Còn đây hương cốm

Ngát hương lúa đồng

Hương môi nồng ấm

Xào xạc đêm đông…

 

Trầm hương giữa rừng

Ta cùng tìm đến

Chiều thắm hương rừng

Tóc em gội nắng

 

Ơi bao mùa hương

Ùa theo xuân đến

Nồng nàn hương mật

Dặm trường ngát hương …

 

Tháng 3/2019

 Nguyễn Hồng Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận