Hội thảo rà soát dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

29/05/2019, 10:44

Hội thảo rà soát dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp - Ngày 28/5, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội thảo rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Hội thảo rà soát dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Cùng tham dự buổi hội thảo có đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Trung tâm CNTT, Ban Thu, Ban Sổ thẻ, cùng đại diện BHXH các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tiền Giang, An Giang, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Trung tâm CNTT(BHXH Việt Nam) Lê Nguyên Bồng nhấn mạnh: cơ sở dữ liệu của ngành BHXH là cơ sở xác thực của Chính phủ, vì vậy, việc thực hiện kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu sai sót về người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Ngành.

Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm CNTT, các ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh đã cùng thảo luận, trao đổi về các nội dung thực hiện kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Theo đó, trong thời gian từ nay đến 30/9/2019, tiến hành thực hiện theo kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với các nội dung chuẩn hóa dữ liệu bao gồm: Chuẩn hóa lại các ký tự sai, lỗi; Xử lý các mã số BHXH trong dữ liệu hộ gia đình mà đã thực hiện gộp, hủy, thu hồi sổ BHXH trên phần mềm Thu và quản lý sổ thẻ (TST); Đối với hồ sơ cá nhân không có phát sinh, không in sổ BHXH, thẻ BHYT thì tiến hành giảm trên phần mềm TST.

Bên cạnh đó, tiến hành xử lý đối với trường hợp trên phần mềm TST như: trùng họ tên không dấu, ngày tháng năm sinh, tỉnh/huyện/xã nơi cấp giấy khai sinh; trùng họ tên không dấu, CMND/căn cước/hộ chiếu, năm sinh; trùng CMND/căn cước/hộ chiếu, năm sinh; trùng họ tên không dấu, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh khai sinh; trùng tên, ngày tháng năm sinh, nơi cấp giấy khai sinh; trùng họ tên không dấu, trùng CMND/căn cước/hộ chiếu, chênh lệch năm sinh 1 năm và xử lý dữ liệu trùng trên phần mềm Cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình.

Về công tác quản lý và cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Khải – Phó Trưởng phòng CNTT (BHXH Hà Nội) cho biết, ngày 02/4/2019, Giám đốc  BHXH Thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm soát quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT thuộc BHXH Thành phố, cấp quận huyện. Trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, BHXH Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý trùng thông tin định danh cho hơn 439.000 trường hợp phát sinh trên phần mềm hộ gia đình.

BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT tổ chức tập huấn công tác quản lý và cấp mã số BHXH cho các thành viên tổ Kiểm soát; xây dựng công cụ hỗ trợ, phối hợp với đơn vị SDLĐ, cơ quan quản lý đối tượng, nhà trường, UBND xã cùng rà soát, bổ sung thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như cơ sở dữ liệu hộ gia đình còn thiếu thông tin, chưa đầy đủ, chính xác; việc tra cứu thông tin mã số BHXH chưa đảm bảo đúng quy định, phát sinh tăng thành viên hộ gia đình trùng thông tin chưa đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành. Vì vậy, cần phải đồng bộ các giải pháp xử lý triệt để việc phát sinh tăng mới thành viên chưa đúng quy định, đồng thời, tổ chức rà soát, giảm trùng theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, đảm bảo yêu cầu quản lý dữ liệu hộ gia đình.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu đưa ra các vướng mắc và đề xuất của đại diện các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí giao Trung tâm CNTT hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nghiệp vụ khi có phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện. Phó Tổng Giám đốc lưu ý Trung tâm CNTT phải nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng hiệu quả tốt nhất để thực hiện mục tiêu mỗi người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chỉ có một mã số duy nhất và thời gian đóng – hưởng phải được thống kê chính xác trong suốt quá trình tham gia.

Nam Nguyễn - Thu Trà - Hoàng Hùng

Bình luận