Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (khóa X)

18/04/2019, 11:05

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (khóa X) - Ngày 18/4, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (khóa X) đã được tổ chức tại TP Cần Thơ dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, UVTW Đảng, Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động của Hội trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X (khóa X)

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, quý 1/2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Theo đó, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức về mọi mặt. Nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà Báo Việt Nam, trong năm qua các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Năm 2018, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập trung về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình công tác toàn khóa, Đảng đoàn, Ban Thường vụ kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp Hội và của Cơ quan Trung ương Hội để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội.

Trong năm, Trung ương Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị của người làm báo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, Chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các mặt công tác như: Xây dựng hội, nghiệp vụ, kiểm tra, đối ngoại, báo chí, văn phòng, bảo tàng, văn hóa thể thao… đều có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như: các cuộc hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí và các khóa huấn luyện bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, các chương trình giao lưu nghệ thuật, văn hóa, nghiệp vụ nhân các ngày kỉ niệm lớn...

Đồng chí Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị 

Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng khác: Ban hành Hướng dẫn và Quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương; Xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia để tăng thêm kinh phí tổ chức Giải hàng năm; Tổ chức hội thảo tại Quảng Ninh, Cần Thơ, Quảng Ngãi về chủ đề “Nhà báo với mạng xã hội” để xây dựng và ban hành Quy tắc đối với hội viên – nhà báo khi tham gia mạng xã hội…

Ngày 24/12/2018, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã kí quyết định số 1131/QĐ-HNBVN Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2019 và các năm tiếp theo với nhiều nội dung quan trọng. 

Năm 2019 là năm Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước tiếp tục đoàn kết, củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Đây cũng là năm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020, để tiến tới Đại hội làn thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào Quý III năm 2020.  Trong năm 2019, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Quán triệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác tư tưởng, quan tâm đúng mức đến quyền lợi chính đáng của hội viên, kịp thời phát hiện và đề xuất giải quyết những vấn đề mới trong việc thực hiện quy hoạch và sáp nhập các cơ quan báo chí tại các địa phương và các bộ, ngành.

- Thực hiện nghiêm Luật báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội người làm báo Việt Nam. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí, kịp thời bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và các lợi ích chính đáng của hội viên, người làm báo. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên – nhà báo của các cấp Hội Nhà báo.

- Báo cáo Ban Bí thư về việc phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”.

- Báo cáo và đề nghị Ban Bí thư sớm xem xét có văn bản chỉ đạo địa phương dừng triển khai xây dựng đề án sáp nhập Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật để giữ nguyên tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam như hiện nay.

- Triển khai công tác chuẩn bị họp Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII, tiến tới tổ chức Lễ trao giải vào ngày 21/6/ 2019.

- Làm việc với lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính về việc đề nghị tăng kinh phí cho Giải Báo chí Quốc gia hàng năm.

-  Phối hợp với Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức trao giải báo chí về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Dự kiến trao giải vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2019.

- Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2015 để trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét phê duyệt vào quý IV/2019.

- Thực hiện hoàn thành đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương. Không có trường hợp ngoại lệ. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, Hội còn đề ra một số nhiệm vụ quan trọng: Hoàn thành việc cấp sổ đỏ và làm hàng rào khu đất đặt Bia di tích lịch sử quốc gia – địa điểm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; Triển khai tốt công tác đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam; Phối hợp với TP Hà Nội tổ chức giải bóng bàn lần thứ XIII năm 2019; Khánh thành con đường từ quốc lộ chính đi vào khu di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, tại xã Điềm Mặc….

"Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành cần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Địa hội X và các nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam". Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong một năm hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội; đặc biệt ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu.

Đồng chí Thuận Hữu đánh giá nhiều ý kiến tại Hội nghị là rất xác đáng, rất hay, và cho biết: Yêu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cấp hội sẽ phải làm; Quy hoạch báo chí sẽ tác động tới tâm tư, tình cảm, tổ chức bộ máy,...của các cơ quan báo chí. Với trách nhiệm rất lớn đó, Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội sẽ tham gia cùng các cơ quan hữu trách trong vấn đề quy hoạch báo chí;...

Sau hội nghị Ban chấp hành, ngày 19/4/2019, Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam sẽ được tổ chức./.

Minh  Đức

Bình luận