Học viện Chính trị khu vực III đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

14/12/2019, 18:48

Học viện Chính trị khu vực III đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ngày 14/12, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Lễ kỷ niệm.

Học viện Chính trị khu vực III đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 

Năm 1949, Trường Đảng Liên khu V, tiền thân của Học viện Chính trị khu vực III ngày nay được thành lập, nhằm thực hiện công tác huấn luyện cán bộ của Đảng phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc tại khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực III gắn liền với cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Học viện đã đào tạo bồi dưỡng về lý luận, chính trị cho hơn 65 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên. Từ năm 1990 đến nay, cán bộ, giảng viên Học viện đã thực hiện 450 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 13 đề tài cấp nhà nước, 82 đề tài cấp bộ, ba đề tài cấp tỉnh và 352 đề tài cấp cơ sở; tổ chức hàng trăm hội thảo, tọa đàm; xuất bản hơn 100 đầu sách, kỷ yếu khoa học và đăng tải hơn 2.000 bài báo khoa học… góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra của đất nước và của khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Học viện Chính trị khu vực III đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời, đề nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên Học viện Chính trị khu vực III triển khai hiệu quả và cụ thể hóa Chiến lược phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; cần đặt ra những mục tiêu phát triển cụ thể, sáng tạo, đột phá; hướng đến một mô hình Trường Đảng tiên phong, làm hạt nhân và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đa dạng hóa các chương trình đào tạo phù hợp với tùng nhóm đối tượng học viên và với thực tiễn của địa phương, đơn vị; Cần hết sức coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên. Thực hiện tốt văn hóa Trường Đảng. Cán bộ và học viên của Trường Đảng phải gương mẫu, chuẩn mực và bản lĩnh, phát huy tinh thần tự giác, tự học, tự quản… Đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học đối phó, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính tri, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III. Nhân dịp này, Học viện cũng được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

PV

Bình luận