Hội nghị Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016

04/12/2019, 12:38

Hội nghị Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016 - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016.

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí - (Bộ Thông tin và Truyền thông), sau gần 3 năm thi hành, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển vượt bậc; quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được đảm bảo và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và luật định.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo ông Phúc, trong năm 2017, 2018 và 10 tháng đầu năm 2019, những sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý quyết liệt, kịp thời, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiên Luật Báo chí 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là quy định về báo chí in và báo chí điện tử ở khoản 15 Điều 3 quy định: “Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin bài có tính chất chuyên ngành, được truyền tải trên môi trường mạng”.

“Với định nghĩa này, chưa có sự phân biệt và lượng hóa rõ ràng giữa báo và tạp chí điện tử, dẫn đến tình trạng “báo hóa”, gây khó khăn trong công tác quản lý. Luật Báo chí năm 2016 cũng chưa quy định về báo in và tạp chí in, gây lúng túng cho cơ quan báo chí khi thực hiện, nhất là khi triển khai quy hoạch báo chí”- Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nhấn mạnh.

Qua thực tiễn quản lý, ý kiến của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các chủ thể khác có liên quan, Bộ TT&TT nhận thấy việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết. Theo đó, Cục Báo chí đang nghiên cứu, đề xuất ban hành bổ sung chế tài xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động báo chí, phù hợp các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016; đặc biệt, đối với các vấn đề: Khai thác thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, không kiểm chứng để đăng tải, bình luận trên báo chí và gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín báo chí và các địa phương; Cá nhân, doanh nghiệp truyền thông tự sản xuất chương trình truyền hình cung cấp cho các hạ tầng truyền dẫn nội dung số, các phương thức truyền dẫn mới (youtube, facebook…) phải đăng ký liên kết sản xuất với cơ quan báo chí theo từng loại hình nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu thẩm định nội dung đối với các sản phẩm như truyền hình; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí đối với sai phạm của cơ quan báo chí; Tình trạng cơ quan, tổ chức, cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước cố tình “né” báo chí, không chịu cung cấp thông tin cho báo chí, không thực hiện trách nhiệm người phát ngôn hoặc cung cấp thông tin sai sự thật.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, qua thực tiễn quản lý, ý kiến của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các chủ thể khác có liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho báo chí hoạt động, phát triển; đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập, bổ sung quy định để điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Nam Nguyễn

Bình luận