Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU chính thức có hiệu lực

02/08/2020, 10:03

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được coi là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo TTXVN

Bình luận