Habeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng cho năm 2020

01/07/2020, 14:46

Habeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng cho năm 2020 - Đây là một trong các nội dung chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) thông qua.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Thanh, trong năm 2020, HABECO sẽ giao thêm khu vực thị trường miền Trung cho Công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội Thanh Hóa với mục tiêu củng cố thị trường và lấy lại thị phần. Đối với thị trường miền Nam, HABECO sẽ hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng đủ nhân sự, tìm kiếm đủ nhà phân phối để sẵn sàng khai thác thị trường từ năm 2020.

Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2020, HABECO sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới, sản xuất quy mô Pilot một số bia Craft mới và nghiên cứu một số loại nước giải khát mới.

Habeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng cho năm 2020.

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc HABECO Ngô Quế Lâm cho biết, năm 2019, HABECO đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu bia lớn trong và ngoài nước cũng như các sản phẩm bia địa phương.

Trước những áp lực đó, HABECO phải đưa ra bài toán duy trì bảo đảm chất lượng ổn định, đẩy mạnh công tác bán hàng, truyền thông xây dựng thương hiệu; nghiên cứu thành công và cho ra mắt sản phẩm Hanoi Bold và Hanoi Light.

Đặc biệt, năm 2019, HABECO đã ra mắt thành công nhận diện thương hiệu mới theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu xã hội và phong cách của người tiêu dùng, đặc biệt, HABECO nhận định chính xác nhu cầu của từng đối tượng khách hàng để kịp thời thay đổi chiến lược bán hàng.

Báo cáo cũng cho thấy, năm 2020, do dịch Covid-19, các chỉ tiêu 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ đều giảm như: Lợi nhuận trước thuế của HABECO chỉ đạt 7%; nộp ngân sách giảm 40-50%. Tháng 5-2020, HABECO đạt 84% kế hoạch đề ra; tháng 6-2020, đạt 95% kế hoạch và tính chung 6 tháng đầu năm đạt 50%. Đây thực sự là áp lực lớn đối với HABECO không chỉ trong những tháng đầu năm mà sẽ kéo dài hết năm 2020 và năm tiếp theo.

Chính vì vậy, HABECO đã tính đến kịch bản gần như xấu nhất và đây là lý do vì sao năm 2019, Tổng công ty dự kiến trả cổ tức là 12,6% và sang năm 2020 dự kiến là 6%. Ông Ngô Quế Lâm cho biết.

Tổng Giám đốc HABECO cũng thông tin thêm, trong công tác quản trị bán hàng, HABECO đã cơ cấu và phân khúc thị trường nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm ở từng khu vực, vùng, miền. Cùng với đó, Tổng công ty áp dụng hiệu quả mô hình và công nghệ trong quản lý (ERP, DMS)...

Tại đại hội, các cổ đông thảo luận và đi đến nhất trí nội dung tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kinh tế và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và 2020. Trước những khó khăn “kép”, năm 2020, HABECO đưa ra kế hoạch giảm 50% so với cùng kỳ, như: Tiêu thụ hơn 225 triệu lít, bằng 56,1% so với cùng kỳ, trong đó, bia các loại đạt hơn 223,1 triệu lít, nước uống đóng chai UniAqua đạt 1,9 triệu lít. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính dự kiến là 4.238,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 313 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 248 tỷ đồng.
 

Lan Chi

Bình luận