Hà Nội tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19

04/04/2020, 05:54

Hà Nội tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 - Ngày 3/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và cả hệ thống chính trị thành phố đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Thành ủy biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp thành phố đến cơ sở, các y bác sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, đặc biệt là vai trò từ cơ sở của các thôn, tổ dân phố đã tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Tình hình dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, dự báo dịch còn lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trước yêu cầu của công tác phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội càng trở nên cấp bách. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các tổ chức... trên địa bàn, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả; tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức tiếp tục chủ động ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách với phương châm “4 tại chỗ”; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường họp trực tuyến; chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, trừ những trường hợp cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ mới đến làm việc tại công sở. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy.

Thực hiện tiết kiệm chi phí chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội (các đơn vị của thành phố thực hiện cắt giảm thêm ít nhất 5% chi tiêu thường xuyên ngoài kế hoạch tiết kiệm 10% từ đầu năm).

Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng ứng phó trong tình huống triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn Thành phố khi cần thiết.

Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; kêu gọi các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thuộc thành phố thực hiện tiết giảm chi tiêu, chi phí hoạt động để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; rà soát, hỗ trợ những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù.

Đảng Đoàn Hội đồng Nhân dân phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố cân đối, phân bổ nguồn lực, đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố

Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp của thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan thuộc thành phố ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; vận động các tổ chức, nhân dân, các nhà hảo tâm, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực ủng hộ sáng kiến, kinh phí, hàng hóa, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng, chia sẻ, giúp đỡ cùng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống…

PV

Bình luận