EVN phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức như các nước tiên tiến 

21/09/2020, 09:27

EVN phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức như các nước tiên tiến  - Đây là mục tiêu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020-2025).

Theo Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân, Những năm qua, tập đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong giai đoạn 2015-2019, đã có 40 sáng kiến được công nhận cấp tập đoàn; hàng chục nghìn sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được đưa vào áp dụng trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh ở cấp đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận hành sản xuất, tiết giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2016-2020, tập đoàn đã bảo đảm vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định. Giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân đạt 9%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân đến năm 2020 dự kiến đạt 2.250 kWh/người, gấp gần 1,44 lần so với năm 2015.

Cuối năm 2018, Tập đoàn đã cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4; đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của 63 tỉnh, thành phố.

Cũng trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn đã đầu tư cấp điện cho hơn 51.000 hộ dân chưa có điện tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Đến cuối năm 2019, 100% số xã và 99,52% số hộ dân trên cả nước (trong đó 99,25% số hộ dân nông thôn) đã được sử dụng điện. Tập đoàn đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 11/12 huyện đảo, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

EVN phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức như các nước tiên tiến

Trong giai đoạn 2020-2025, EVN sẽ tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Bảo đảm cung cấp điện với mức tăng trưởng bình quân 8,6%-9%/năm, tiếp tục phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức các nước tiên tiến nhất trong khu vực; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực.

Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW, bảo đảm huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Cũng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, Đại hội đã vinh danh 75 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đây là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần vào thành tích chung của toàn tập đoàn trong giai đoạn 2016-2020.

PV
 

Bình luận