Điều lệ Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020

28/07/2020, 16:21

Điều lệ Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 - Điều lệ Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 và mẫu đăng ký tham gia.

Điều lệ Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020:

Mẫu đăng ký tham gia giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020

Thế Anh

Bình luận