Đến năm 2021, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân sẽ đi vào hoạt động

10/09/2020, 14:01

Đến năm 2021, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân sẽ đi vào hoạt động - Thông tin trên vừa được Bộ Công an công bố tại hội nghị trực tuyến tới công an 63 tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Bộ Công an được giao nhiệm vụ xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cơ sở dữ liệu căn cước công dân để bảo đảm việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc.

Đối với Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tập huấn về quy trình thu thập, cập nhật thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu về dân cư. 

Đến năm 2021, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân sẽ đi vào hoạt động

Tính đến ngày 20/8/2020, đã có 59/63 địa phương đã thu thập theo kế hoạch; 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 45 tỉnh, thành phố gửi kết quả về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện việc kết nối, chia sẻ. 

Đáng chú ý, đến ngày 26/2/2021 sẽ bấm nút vận hành hai dự án nói trên và đến ngày 1/7/2021 toàn bộ hệ thống sẽ đi vào hoạt động.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, việc triển khai song hành hai dự án nhằm bảo đảm đồng bộ, tận dụng tối đa nguồn nhân lực, hạ tầng, đường truyền kỹ thuật số góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

PV
 

Bình luận