Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng VssID trong việc thanh toán BHXH, BHYT

09/09/2021, 03:33

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng VssID trong việc thanh toán BHXH, BHYT - Trong thế giới số, việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam là hết sức cần thiết; kế hoạch cung cấp dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VssID và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là thời điểm thuận lợi trong điều kiện mới.

Thực hiện: Tuấn Hoàng - Bùi Yến - Hương Lan - Nguyễn Hậu

Bình luận