Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

06/11/2019, 11:09

Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội - Thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 6/11, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội đang ráo riết tìm mọi cách để người dân giảm sút, tiến đến không còn tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ, từ đó tin vào những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của chúng. Khi đã thuyết phục được một bộ phận người dân, bọn chúng tiến hành tập hợp lực lượng, liên kết các bộ phận này để tiến hành các hoạt động biểu tình, chống phá. Trong bối cảnh các thế lực phản động, cơ hội, thù địch chống phá quyết liệt như vậy thì chúng ta lại chưa thực sự chủ động, chưa thực sự quyết liệt trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hoặc đã chủ động, quyết liệt nhưng chưa đủ cơ sở khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn đủ sức thuyết phục. Thời gian vừa qua xuất hiện còn khá thưa thớt những bài viết, bài nói mang tính bút chiến, khẩu chiến hấp dẫn, sắc xảo, có sức thuyết phục lớn để chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Thực tế đó cho thấy, việc nghiên cứu bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống lại những tư tưởng sai trái, thù địch trên mạng xã hội là vô cùng cần thiết và cấp bách. Với những lý do trên, hội thảo ngày hôm nay sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về “Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” ở Việt Nam hiện nay. PGS, TS. Mai Đức Ngọc cho biết.

Ban Tổ chức đã nhận được gần 60 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện xoay quanh chủ đề “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận  làm rõ những vấn đề lý luận về định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay; làm rõ thực trạng định hướng giải pháp đang được áp dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay; đặc biệt làm rõ những ưu điểm và nhược điểm, những thành tựu và hạn chế của quá trình áp dụng những định hướng giải pháp đó.

Ngoài ra, tại hội thảo các đại biểu cũng  đề xuất những quan điểm, định hướng giải pháp mới có căn cứ khoa học, có tính khả thi nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

PV

Bình luận