Đào tạo nghề nông thôn gắn với thực hành tại thực địa, doanh nghiệp và hợp tác xã

09/11/2019, 11:09

Đào tạo nghề nông thôn gắn với thực hành tại thực địa, doanh nghiệp và hợp tác xã - Đây là một trong những nội dung được nêu ra tại Hội thảo "Giải pháp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn", tổ chức tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 8/11.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Phú

Hội thảo do Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình tổ chức. Bên cạnh đó, hội thảo đã đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

Giai đoạn 2016-2019, Chương trình đào tạo nghề của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ đào tạo cho hơn 1,8 triệu lao động nông thôn học nghề nông nghiệp với tổng kinh phí được giải ngân khoảng 2.300 tỷ đồng. Trong đó, lao động có trình độ sơ cấp là 1,5 triệu người; trình độ cao đẳng và trung cấp 300.000 người.

Chương trình đào tạo nghề đã cơ bản bảo đảm mục tiêu về số lượng lao động được đào tạo chính quy, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp... 

Qua hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ngoài ngân sách trung ương, nhiều địa phương trong cả nước đã ban hành chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ giới hóa, chế biến, bảo quản nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ nông sản cho nông dân, đồng thời huy động nguồn vốn cho nông dân vay để đầu tư sản xuất. 

Tính đến tháng 5/2019, doanh số cho vay đạt trên 11.000 tỷ đồng từ vốn tín dụng Nhà nước; vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân trên 5.000 tỷ đồng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cả nước có 580 dự án liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến, thương mại sản phẩm nông nghiệp và hàng ngàn chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn được cấp chứng nhận chất lượng. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm tăng từ 80% năm 2015 lên 95% năm 2018.

Đào tạo nghề gắn với thực hành tại thực địa, doanh nghiệp và hợp tác xã. Ảnh: Minh Vũ

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tập trung nhiệm vụ đào tạo nghề gắn với thực hành tại thực địa, các doanh nghiệp, hợp tác xã; điều chỉnh, cơ cấu lại hệ thống dạy nghề nông nghiệp; hỗ trợ các cơ sở dạy nghề có uy tín; rà soát bổ sung điều chỉnh danh mục nghề nông nghiệp; tiếp tục khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sản xuất theo hướng bền vững, công nghệ sạch.

Khánh Trinh - Xuân Phú

Bình luận