Hội Nhà báo tỉnh Bình Định:

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

07/08/2020, 15:03

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 - Hội Nhà báo tỉnh Bình Định vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đỗ Nguyên Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đình Thung

Nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đã có những bước chuyển tích cực. Các lĩnh vực như: Công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, công tác chỉ đạo và quản lý báo chí... đều thể hiện được trách nhiệm và vai trò của tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định quyết tâm tạo chuyển biến trong đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả trong hoạt động. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chiến lược về đào tạo nhà báo cả ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bình Định lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2015, ông Đỗ Nguyên Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ mới.

TH

Bình luận