Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

29/05/2020, 10:33

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 - Trong 2 ngày 27 và 28/5, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 130 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động đã có bước đổi mới và dần ổn định, khẳng định vị thế của tổ chức hội. Các chi hội được kiện toàn củng cố, số lượng và chất lượng hội viên đều tăng. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh xác định “Tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới hiện nay”. Trong đó phấn đấu tổ chức ít nhất 10 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn với khoảng 400 lượt hội viên tham gia; phấn đấu kết nạp 20 hội viên…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới Hội Nhà báo tỉnh cần thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, mạnh dạn đổi mới, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục đổi mới phương tiện làm báo, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh chóng và tận dụng lợi thế của truyền thông xã hội để mở rộng kênh thông tin, kịp thời thông tin đến độc giả; phát huy vai trò của Hội Nhà báo trong phối hợp, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn...

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

PV

Bình luận