Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum lần thứ VI

03/11/2020, 14:51

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum lần thứ VI - Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên, nhà báo; quán triệt và phổ biến đầy đủ các nghị quyết của Đảng; các kết luận, văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, công tác hoạt động của Hội Nhà báo. Qua đó, các hội viên xác định rõ trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương Kon Tum.

Hội Nhà báo tỉnh tích cực tham gia giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí; bảo vệ quyền lợi chính đáng, lợi ích hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

Với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm của người làm báo; xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển”, Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% hội viên tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết nạp 100% người làm báo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn vào Hội; không có hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tổ chức tốt và không ngừng nâng cao chất lượng Giải Báo chí tỉnh và Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm,...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới.

PV

Bình luận