Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII

16/07/2020, 07:12

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII - Trong hai ngày 14 và 15/7, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nhật Hồ

Trong 5 năm qua, báo chí tỉnh Bạc Liêu luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng thông tin, đồng hành cùng sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, lấy lợi ích của Nhân dân và của Đảng bộ, vì sự phát triển của Bạc Liêu làm mục tiêu trong toàn bộ hoạt động báo chí, trong công tác giáo dục, rèn luyện người làm báo;

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan báo chí luôn chủ động cải tiến nội dung, hình thức, đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải quốc gia, ngành, trung ương và khu vực những năm gần đây nhiều hơn.

Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh luôn hướng về cơ sở, chăm lo cho lợi ích của từng hội viên. Tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của hội viên; là tổ chức phản biện về mọi mặt trong đời sống xã hội và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với từng hội viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động là “Đoàn kết - Đổi mới vì một Bạc Liêu giàu mạnh, văn minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, Ông Nguyễn Duy Hoàng, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

TH

Bình luận