Đại hội Hội Nhà báo Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

31/07/2020, 10:32

Đại hội Hội Nhà báo Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ngày 30/7, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Xuân Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên;

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao những kết quả toàn diện của Hội Nhà báo Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao tặng bức trướng: “Đoàn kết - Trí Tuệ - Đổi mới - Phát triển” cho Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Bên cạnh đó, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ những người làm báo.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Hà Tĩnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 người; bầu Ban kiểm tra gồm 3 người; Bầu đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Ông Nguyễn Xuân Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

PV

Bình luận