Đại hội đại biểu Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025

06/08/2020, 15:26

Đại hội đại biểu Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025 - Sáng 6/8, Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh Báo QĐND

Nhiệm kỳ qua, Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban biên tập trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; ngày càng khẳng định vị trí là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần cung cấp thông tin chính thống và làm tốt chức năng định hướng dư luận, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và bạn đọc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội. Ảnh Báo QĐND

Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025, đi sâu vào tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban biên tập chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; xây dựng Liên chi hội vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ người làm báo Báo Quân đội nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao; nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ kiêm nhiệm làm công tác hội;…

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, qua 70 năm xây dựng và phát triển, Báo Quân đội nhân dân đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một tờ báo có vị trí quan trọng hàng đầu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống quan điểm tư tưởng sai trái.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ người làm báo Báo Quân đội nhân dân cần bám sát những chỉ đạo, hướng mọi hoạt động của Liên chi hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Báo; xây dựng và lan tỏa hình ảnh Báo Quân đội nhân dân luôn đồng hành cùng đất nước và nhân dân, là cơ quan truyền thông đa phương tiện vững mạnh, là một trong những tờ báo hàng đầu trong hệ thống báo chí cách mạng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

TH

Bình luận