Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh 10.620 chỉ tiêu năm 2019

10/04/2019, 08:57

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh 10.620 chỉ tiêu năm 2019 - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) đang tiến hành tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy với tổng chỉ tiêu là 10.620 ở các tất cả các bậc học: Sau đại học, Đại học, Cao đẳng và đào tạo nước ngoài.

Bình luận