CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

01/06/2020, 15:43

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng - Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa mua 20k cổ phiếu.

Bình luận