Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh:

Lợi tại đương đại, công tại thiên thu

20/01/2019, 16:28

Lợi tại đương đại, công tại thiên thu - Gần 30 năm trước, khi Khu công nghiệp Bình Đường và Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (tỉnh Bình Dương hiện nay) đi vào hoạt động, các quy định về chuẩn nước thải xả ra môi trường chỉ cần đạt loại B. Sau đó, chuẩn nước thải quy định yêu cầu phải đạt loại A song song với việc các Khu công nghiệp được phát triển trên phạm vi cả nước.

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh

Việc phát triển các Khu công nghiệp đã phát sinh vấn đề nước thải xả ra môi trường, xuất hiện nhiều điểm nóng trên cả nước.

Hôm nay, bước vào tuổi 60, ông Huỳnh Uy Dũng không phải là nhà khoa học, không phải là kỹ sư hóa, nhưng với trách nhiệm của người đầu tiên phát triển các Khu công nghiệp, ông Dũng cũng là người đầu tiên tham gia giải quyết hậu quả của các Khu công nghiệp.

Ông đã bỏ tâm trí nghiên cứu thành công quy trình xử lý nước thải thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh, không sử dụng hóa chất. Sau khi nghiên cứu hoàn thành, ông Huỳnh Uy Dũng quyết định đầu tư 10.000 tỉ đồng xây dựng các nhà máy xử lý nước thải trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các điểm nóng về môi trường. Nhà máy đầu tiên được khánh thành vào ngày 26/1/2019 tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy đầu tiên xử lý nước thải tập trung của cả Khu công nghiệp thành nước sinh hoạt tại Việt Nam.

TS, Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty với những chai nước đã được xử lý an toàn

Công ty sẵn sàng đầu tư trên phạm vi cả nước nếu có nhu cầu từ địa phương hoặc các Khu công nghiệp để nền công nghiệp nước ta phát triển, nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ môi trường./.

NĂM ƯU ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY HẰNG HỮU HUỲNH:

* Không có nước thải xả ra môi trường;

* Nước được xử lý để tái phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp;

* Không hạn chế mức độ ô nhiễm và lưu lượng xả thải từ nhà máy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất;

* Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp không cần xây dựng các nhà máy xử lý nước thải cục bộ;

* Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về nước thải.

TS, Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Bình luận