Công nghệ thông tin và truyền thông gắn với biển, đảo Việt Nam

27/08/2016, 19:22

Từ ngày 25 - 26/8, tại huyện đảo Lý Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016.

Với chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông với Biển - Đảo Việt Nam”, hội thảo có sự tham gia của hơn 700 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành ở T.Ư, sở, ban, ngành của 58 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các hội, hiệp hội về công nghệ thông tin - truyền thông, các tập đoàn, doanh nghiệp về công nghệ thông tin và truyền thông...

Hội thảo nghe các chuyên gia, nhà quản lý giới thiệu một số nội dung quan trọng về chính sách phát triển công nghệ thông tin như: Thực trạng và giải pháp của ngành CNTT-TT nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, hoạt động sản xuất của ngư dân trên biển; Hiện trạng và định hướng phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ; Cơ chế, chính sách, định hướng triển khai, tích hợp kết nối dịch vụ hành chính công các cấp phục vụ chính quyền điện tử; Về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Mô hình đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT theo phương thức PPP (Public-Private Partnership) và xu thế cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT-TT; Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương và thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia; Hiện trạng hạ tầng viễn thông với bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển đảo; Giải pháp di động vệ tinh Vinaphone S kết nối biển đảo; Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội...

Hội thảo còn dành phần lớn thời gian cho các đại biểu thảo luận về một số chuyên đề về công nghệ thông tin, như: Triển khai các mô hình chính quyền điện tử, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong kết nối, liên thông; chuyên đề về định hướng, giải pháp đẩy mạnh triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; giám sát, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Chính phủ điện tử...

Nhân dịp này, Hội tin học Việt Nam đã tặng ba bộ máy tính và 10.000 cuốn vở cho ba trường học và học sinh nghèo trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Bình luận