Chuẩn bị Phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

08/05/2017, 22:37

Chuẩn bị Phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 15-18/5/2017), ngày 8/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị tờ trình, báo cáo.

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra từ 9-11/1/2017

Cụ thể, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng; Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (lần 2).

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc tách nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; Tờ trình của Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (lần 2).

PV

Bình luận