Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh Quân khu I

21/12/2018, 13:55

Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh Quân khu I - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, chiều 21/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu I.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh VOV

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu I.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu I đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ ác liệt, anh dũng hy sinh, mưu trí dũng cảm lập lên nhiều chiến công vang dội. Dù trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu I luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, biết dựa vào dân, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Việt Bắc; đoàn kết quốc tế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tại nước ta, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra yêu cầu mới.

Quân khu I là địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều; kẻ địch triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, tuyên truyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu LLVT Quân khu I cần thực hiện tốt những nội dung như: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu, kiên định với mục tiêu lý tưởng và những vấn đề có tính nguyên tắc mà Đảng đã khẳng định. Quân khu cần tăng cường, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu.

Chủ tịch Quốc hội viết sổ vàng lưu niệm. Ảnh VOV

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I cần, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó cần thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới.

Cần thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lụt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với truyền thống trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng, LLVT Quân khu I tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

PV

Bình luận