Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Quyết tâm làm chuyển biến tình hình

16/06/2017, 10:45

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Quyết tâm làm chuyển biến tình hình - Sau 3 ngày làm việc tích cực và sôi động, QH đã hoàn thành các nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu đánh giá, ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc trả lời chất vấn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên chất vấn

Dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng

QH đã nghe Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ Công thương, Giao thông - Vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam... đã tham gia giải trình thêm về những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ báo cáo một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ về tình hình KT - XH tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017; giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH về những nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp.

Phó Thủ tướng cũng đã làm rõ thêm về công tác điều hành, quản lý ngân sách nhà nước, liên kết vùng trong phát triển KT - XH, việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ tư pháp...

Đây là lần đầu tiên trả lời chất vấn với tư cách thay mặt cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã cố gắng làm rõ được một số vấn đề, thẳng thắn nhận rõ trách nhiệm của Chính phủ; cam kết tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng còn có nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực cần có thời gian nghiên cứu để có giải pháp mang tính căn cơ, dài hạn.

ĐBQH đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tích cực tranh luận không chỉ giữa đại biểu với nhau mà còn tranh luận với các thành viên Chính phủ để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục.

Các thành viên Chính phủ đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng, ngành, lĩnh vực phụ trách, đã nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp, quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ khắc phục những tồn tại, hạn chế

QH ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc trả lời chất vấn. Mặc dù nhiệm kỳ mới chưa đầy một năm, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế, nhưng tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành đã hết sức cố gắng, nỗ lực chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; một số nội dung đã được QH chất vấn, giám sát nhưng chuyển biến còn chưa được như mong đợi; do vậy, cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tại Kỳ họp này, với 4 nhóm vấn đề được QH đưa ra chất vấn, đã có nhiều yêu cầu của ĐBQH đặt ra đối với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. UBTVQH sẽ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 để trình QH xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp làm cơ sở cho việc giám sát triển khai thực hiện. Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của ĐBQH, thực hiện các giải pháp có hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong từng lĩnh vực, báo cáo QH tại các kỳ họp sau.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 đã thành công tốt đẹp. Những chất vấn, ý kiến tranh luận của ĐBQH cũng là yêu cầu, mong muốn, kỳ vọng của ĐBQH, của cử tri đặt ra cho Chính phủ, nhưng cũng không chỉ riêng Chính phủ mà còn cho cả QH. Đây cũng là trách nhiệm của ĐBQH trước cử tri.

TH

Bình luận