Cải cách hành chính để tạo đà cho phát triển

13/05/2020, 16:42

Cải cách hành chính để tạo đà cho phát triển - Xác định kết quả của công tác cải cách hành chính sẽ đem lại rất nhiều thành công cho phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện nên ngay sau khi có chủ trương về cải cách hành chính, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai thực hiện. Sau 10 năm thực hiện việc cải cách hành chính, 100% thủ tục hành chính của huyện đã được đưa vào cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Người dân huyện Nam Đàn nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa. Ảnh Hồng Sơn 

Thay đổi để tạo đột phá

Bằng việc triển khai Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 8/11 về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của chính phủ và Quyết định số 74 QĐ-UBND ngày 9/1/2012 về ban hành CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của UBND tỉnh Nghệ an và ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định, huyện Nam Đàn đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cho công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020. Chỉ đạo và triển khai trực tiếp các cơ quan, đơn vị và tổ chức quán triệt đến tận từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn của huyện. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác CCHC cho lãnh đạo cấp xã, cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện và xã. Công tác thông tin tuyên truyền cũng được huyện chú trọng. Theo đó, hàng năm ở huyện và tất cả các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC, đặc biệt là 6 nội dung về CCHC nhà nước. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như thông qua các hội nghị, hệ thống thông tin điện tử, thông tin báo cáo và truyền thanh, truyền hình. Bên cạnh đó còn được lồng ghép thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Việc đầu tư đáng kể cho cơ sở vật chất cũng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình CCHC. Phần lớn trụ sở làm việc từ cấp huyện đến xã, thị trấn được đầu tư xây dựng khang trang đẹp đẽ. Trang thiết bị, cơ sở vật chất trong thực thi công vụ được trang bị tương đối đầy đủ. Đến nay ở cấp xã, thị trấn 90% cán bộ, công chức được trang bị đầy đủ máy vi tính và kết nối mạng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được trang bị cơ bản đầy đủ bảo đảm tốt cho việc phục vụ giao dịch để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức khi đến giao dịch. Đặc biệt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện được đầu tư xây dựng thành Trung tâm giao dịch một cửa liên thông hiện đại.

Vì sự hài lòng cho người dân

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, căn cứ vào tình hình thực tế của mình, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, đem lại kết quả tốt, đẩy nhanh được quá trình CCHC và trở thành điểm sáng của huyện. Tập trung vào xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn hàng năm đều tổ chức rà soát việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm cơ chế bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ có thời hạn.

Thường xuyên cử cán bộ, công chức xã và xóm tham gia các khoá học bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, tài chính, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi… Năm 2019 qua bộ phận một cửa, xã Nam Giang đã tiếp nhận 110 hồ sơ về địa chính và đã được giải quyết xong. Hoạt động công chứng, chứng thực cho 1672 trường hợp. Tiếp nhận 103 hồ sơ về lĩnh vực lao động xã hội và cũng đã được giải quyết xong – không có hồ sơ tồn đọng. Ông Nguyễn Văn Minh ở xóm 5 xã Nam Giang cho biết; “Lên đây làm thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi thấy thái độ của cán bộ trung tâm giao dịch một cửa ở đây niềm nở nhiệt tình, hướng dẫn cho tôi cụ thể rõ ràng và dễ hiểu. Tôi rất hài lòng với cán bộ của xã”.

Làm tốt công tác CCHC, huyện Nam Đàn đã thành công trong việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính và hiểu quả công việc được tăng lên rõ rệt. Qua kiểm tra, rà soát, năm 2019 nhiều thủ tục hành chính được thực hiện với thời gian giải quyết nhanh hơn nhiều so với quy định và không có sai sót. Thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh từ 3 ngày theo quy định xuống còn 2 ngày. Cấp giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài từ 10 ngày theo quy định nay xuống còn 8 ngày… Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trung tâm giao dịch một cửa. Hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của huyện được sắp xếp lại như 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc giảm còn lại 3, sát nhập 330 xóm xuống còn 156 xóm, khối của 24 xã, thị trấn.

Việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và hệ thống các trường của các cấp học cũng đang được huyện hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên giải quyết. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng việc đã tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho 2386 lượt người. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo các lớp bồi dưỡng chính trị cao cấp, cao học… Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan đơn vị và đã có 539 tài khoản người dùng sử dụng thường xuyên trên tổng số 599 tài khoản đăng ký. Trên 90% văn bản của toàn huyện được ký số và phát hành bằng văn bản điện tử. Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được bảo đảm kịp thời, đúng quy định và không có sai sót.

Mặc dù được đánh giá là thành công trong công tác CCHC nhưng để đáp ứng nhiều hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới huyện Nam Đàn cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý và giải quyết công việc. Thực hiện tốt việc luân chuyên văn bản, công văn, giấy tờ từ xã đến huyện và từ huyện đến xã. Thường xuyên cập nhật vào hòm thư điện tử, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức và nhận thức cho cán bộ, công chức và các doanh nghiệp. Chú trọng hơn nữa việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trên toàn huyện.

Hồng Sơn

Bình luận