Bộ Y tế đề xuất nâng mức đóng BHYT từ năm 2019

07/07/2017, 15:20

Bộ Y tế đề xuất nâng mức đóng BHYT từ năm 2019 - Tại Hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (7/7/2017), Bộ Y tế đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh mức đóng BHYT. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cam kết đến năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện.

Mức đóng BHYT tối đa là 6% lương, hiện nay đang áp dụng mức 4,5%.

Điều chỉnh mức đóng BHYT từ 2019

Theo Bộ Y tế, hiện nay Quỹ BHYT vẫn có khả năng cân đối được đến hết 2018 nhưng theo lộ trình điều chỉnh giá khám chữa bệnh BHYT, phải nghiên cứu, đề xuất mức đóng từ bây giờ. Bộ Y tế đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng BHYT từ năm 2019. Theo đó, Luật quy định mức đóng tối đa 6% nhưng chúng ta đang đóng 4,5%.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề nghị tiếp tục tăng đầu tư cho y tế từ ngân sách Nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết 18 của Quốc hội, phần tăng thêm bố trí cho y tế dự phòng, mua thẻ BHYT cho nhân dân xã đảo, huyện đảo, hỗ trợ người cận nghèo, tăng chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia...

Theo Bộ Y tế, để thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, nhu cầu và nguồn lực cần thiết gồm đầu tư để hoàn thiện các trạm y tế xã, cơ sở y tế khó khăn, bệnh viện chuyên khoa phong, tâm thần. Ưu tiên phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại cơ sở y tế. Bảo đảm đủ ngân sách nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội. Có chính sách tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ phù hợp để thu hút cán bộ y tế có chuyên môn cao về vùng núi, vùng khó khăn.

Đảm bảo không còn tình trạng quá tải bệnh viện từ 2020 trở đi

Ở khu vực nội trú, năm 2016, tỷ lệ bệnh viện có tình trạng nằm ghép từ 3 người trở lên trên 1 giường bệnh chỉ chiếm 4,4% (tuyến tỉnh), 7,3% (tuyến huyện) và 1,5% (bệnh viện tư nhân và y tế các Bộ/ngành). Tỷ lệ nằm ghép năm 2012 ở tuyến tỉnh lên tới 47%. Tỷ lệ chuyển tuyến từ tuyến dưới lên tuyến trên cũng đã giảm, với 37,5% số bệnh viện trong Đề án bệnh viện vệ tinh đang giảm dần tỷ lệ chuyển lên tuyến trên đối với các trường hợp bệnh viện tuyến dưới đủ năng lực xử lý.

Mặc dù vậy, người đứng đầu ngành y tế cũng thừa nhận, hiện tượng quá tải bệnh viện vẫn còn xảy ra ở một số chuyên khoa Ung bướu, Tim mạch, Nhi khoa, Chấn thương… Trong một số cơ sở khám chữa bệnh tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến cuối vẫn còn hiện tượng quá tải, như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi Đồng của TP. HCM.

Bằng 9 nhóm giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra trong Đề án giảm quá tải bệnh viện như tăng số bệnh viện và số giường bệnh; quan tâm, đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện; khuyến khích các hình thức xã hội hóa để đầu tư xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng bệnh viện... Bộ trưởng Y tế cam kết phấn đấu thực hiện mục tiêu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện.

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vừa được Thủ tướng ban hành vào tháng 5/2017. Đây là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững. Kế hoạch được xây dựng dựa trên quá trình tham vấn rộng rãi của tất cả bên liên quan.

Kế hoạch hành động của Việt Nam gồm 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ  chủ yếu được phân kỳ thực hiện theo 2 giai đoạn 2017-2020 và 2021-2030. Đặc biệt kế hoạch này nhấn mạnh vai trò của tất cả bên liên quan, từ các bộ ngành, địa phương đến tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong việc tham gia, đóng góp tiếng nói và hành động vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến 2030.

TH

Bình luận