Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư

03/04/2020, 11:02

Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư - Hoạt động đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa… sẽ được bổ sung vào Danh mục ưu đãi đầu tư.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, một số hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được bổ sung vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Các hoạt động đầu tư được bổ sung vào Danh mục gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định 37/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

PV

Bình luận