Bổ sung 128 loại thuốc tân dược áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT

24/10/2019, 23:53

Bổ sung 128 loại thuốc tân dược áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT - Ngày 21/10/2019, Bộ Y tế ra Quyết định số 4905/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - Danh mục Mã thuốc tân dược kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành Bộ mã Danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6).

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 4905/QĐ-BYT, các phụ lục Danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - Danh mục Mã thuốc tân dược ban hành kèm theo Quyết định này là 01 phần của Bộ mã Danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (phiên bản số 06); ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung danh mục trong phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược, các nội dung còn lại trong Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế được giữ nguyên. Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ:http://moh.gov.vn. 

Bắt đầu từ thời điểm Quyết định số 4905/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành (kể từ ngày ký, ban hành), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thành việc cập nhật các danh mục mã thuốc tân dược sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, Bộ Y tế bổ sung 128 loại thuốc vào Danh mục Mã thuốc tân dược ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT như Valmagol 200 mg (Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú sản xuất); Valproat magnesi 200mg (Myung-In Pharm. Co. Ltd.); Adenosin triphosphate 30mg (Laboratoires Mayoly Spindler); Fenofibrat 300mg (Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM);...

Bên cạnh đó, 22 loại thuốc sẽ loại khỏi danh mục nói trên, có thể kể đến Ceftezol 1g, hộp 01 lọ (Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm); Ceftezol 1g, hộp 01 lọ, 10 lọ/hộp 01 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 05 ml (Công ty Cổ phần Dược phẩm VCP); Wooridul Ceftezole Sodium 1g, tiêm 1g, hộp 10 lọ (Asia Pharm. IND. Co., Ltd.); Bagino, Ceftezol, Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri), tiêm 1g, hộp 10 lọ (Guju Pharm. Co., Ltd.); Kbtezole injection, tiêm  1g, hộp 10 lọ, Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.; Vorzole tiêm 200mg, hộp 01 lọ, Lyka Labs Limited, Hong Kong)...

Bá Nam - Minh Quang - Hoàng Trà

Bình luận