Bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

28/05/2020, 11:25

Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Quyết Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định cho đồng chí Vũ Quyết Tiến

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, đội ngũ làm công tác cán bộ phải có tâm trong, đức sáng để có thể nhìn đúng người, rõ việc, để có thể nhận thức và vận dụng đúng đắn quan điểm của Đảng về công tác cán bộ như vậy chắc chắn chất lượng đội ngũ cán bộ tổ chức sẽ ngày một nâng cao. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng tốt được yêu cầu, nhiệm vụ mới sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, khi được tin tưởng giao giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Vũ Quyết Tiến phải phát huy kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực, có phương thức làm việc khoa học hơn để thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ công tác.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, , phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh khi cá nhân được tin tưởng giao trọng trách lớn. Đồng chí hứa quyết tâm cùng với tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Báo Quảng Ninh 

 

 

Bình luận