BHYT bảo vệ sức khỏe HS, SV ngày càng có ý nghĩa quan trọng

22/08/2019, 10:01

BHYT bảo vệ sức khỏe HS, SV ngày càng có ý nghĩa quan trọng - Bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên thông qua cơ chế BHYT ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Video: VTV

Bình luận