BHXH TP. Hà Nội: Triển khai cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt

31/12/2019, 09:33

BHXH TP. Hà Nội: Triển khai cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt - BHXH TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 5627/BHXH-TCCB triển khai cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt, Điển hình tiên tiến ( NTVT, ĐHTT) năm 2020.

BHXH TP. Hà Nội: Triển khai cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt.

Theo đó, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020); 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020); kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội, BHXH TP. Hà Nội vận động đông đảo công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, cá nhân và đơn vị sử dụng lao động tham gia cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2020.

Về nội dung bài viết dự thi có 2 hình thức: Bài viết hoặc tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả viết về gương ĐHTT, NTVT trên các lĩnh vực và đời sống xã hội Thủ đô: Những hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn, cải cách thủ tục hành chính, nông thôn mới, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Về gửi bài dự thi: Mỗi đơn vị gửi tối thiểu 02 bài viết dự thi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp, thẩm định, lựa chọn gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và xét chọn giới thiệu đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Thành phố xem xét, tuyên truyền, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Thời gian triển khai cuộc thi: Từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 11/6/2020./.

PV

Bình luận