Thư mời viết tham luận hội thảo Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo

03/07/2017, 19:20

Thư mời viết tham luận hội thảo Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo - Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến các nhà báo, nhà khoa học Thư mời viết tham luận Hội thảo "Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo" được tổ chức tại Quảng Ngãi, từ ngày 7-8/8/2017.

Bình luận