Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Truyền thông 8 mục tiêu trong hệ sinh thái 4.0

23/11/2018, 03:40

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Truyền thông 8 mục tiêu trong hệ sinh thái 4.0 - Trong kỷ nguyên 4.0, việc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đẩy mạnh công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Truyền thông 8 mục tiêu trong hệ sinh thái 4.0

Để truyền thông hiệu quả 8 mục tiêu trong hệ sinh thái 4.0 của BHXH Việt Nam trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc kịp thời của các phương tiện báo chí truyền thông. Tạp chí Người Làm Báo ghi lại một số ý kiến của các nhà báo xung quanh vấn đề này.

Công nghệ thông tin - Vấn đề then chốt

Thông qua ứng dụng CNTT rộng rãi trong tất cả lĩnh vực nghiệp vụ, số lượng thủ tục hành chính mà ngành BHXH quản lý đã giảm trên 75%, từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày và thẻ BHYT từ 7 ngày đều được rút ngắn xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày. Đồng thời, số giờ thực hiện thủ tục hành chính cũng giảm mạnh từ 335 giờ xuống còn hơn 50 giờ và đang hướng đến giảm xuống còn 49 giờ - ngang bằng mức trung bình của các nước ASEAN-4.

Đột phá trong thách thức

Tuy nhiên, thành công của việc ứng dụng CNTT cũng đem lại thách thức vô cùng to lớn đối với ngành BHXH trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng do số lượng khách hàng của BHXH Việt Nam rất lớn. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ và xu hướng truyền thông qua mạng xã hội đang thay thế dần các phương thức truyền thông truyền thống đặt ra yêu cầu BHXH phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để thích ứng và phát triển tương đồng so với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đứng trước những thách thức trên, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố vai trò trụ cột an sinh xã hội, trong năm 2018, BHXH Việt Nam đã đề ra 8 mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 của Ngành thông qua việc ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0, bao gồm: Dịch vụ Call Center; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot); Xây dựng trang mạng xã hội Fanpage; Xây dựng chuyên trang hỗ trợ giữa BHXH Việt Nam với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; Dịch vụ thanh toán điện tử; Dịch vụ qua ứng dụng di động; Dịch vụ qua tin nhắn thương hiệu; Dịch vụ đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Báo chí là một trong những kênh thông tin nhanh nhạy, phong phú và tiếp cận được với nhiều tầng lớp người dân trong xã hội. Với chức năng định hướng dư luận xã hội, báo chí truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng là người hướng dẫn, là cầu nối đưa chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đó có chính sách BHXH, BHYT đến với người dân.

ÔNG ĐẶNG KHẮC LỢI, PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Trong kỷ nguyên số hiện nay, mạng xã hội là một phần thiết yếu cho các chiến dịch truyền thông. Internet đã phát triển ở cả thành thị và nông thôn, có tới gần 64 triệu người đang sử dụng Internet để chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống, trong đó có cả những thông tin liên quan đến BHXH, BHYT.

Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp tới kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hoạt động của các phương tiện truyền thông truyền thống, đặt ra không ít thách thức đối với hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT.

Trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác truyền thông của BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới, phù hợp. Để truyền thông đưa 8 mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 của ngành BHXH Việt Nam đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải được đầu tư, đổi mới và cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để đưa chính sách vào cuộc sống.

Các cơ quan báo chí và nhà báo cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi chính sách về BHXH, BHYT để vừa thu thập được các thông tin chính thống từ những cơ quan này để cung cấp cho công chúng, vừa chuyển tải, lan tỏa thông điệp đến các đối tượng khác nhau trong xã hội. Bên cạnh đó cần mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT, xây dựng và mở rộng các kênh tương tác giữa cơ quan báo chí và công chúng báo chí về lĩnh vực BHXH, BHYT.

NHÀ BÁO NGUYỄN THỊ HẠNH, THƯ KÝ TÒA SOẠN BÁO XÂY DỰNG

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, BHXH Việt Nam xác định chiến lược trọng tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHYT là một hướng đi đúng đắn. Với nhiều lợi ích của công nghệ 4.0 chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến việc quản lý BHYT, BHXH trong giai đoạn hiện nay. Trước xu thế đó, công tác truyền thông của BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới, phù hợp.

Có thể nói, BHXH là đơn vị đi đầu bắt kịp xu thế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm tạo cơ hội và củng cố niềm tin cho công chúng vào việc sử dụng BHYT, BHXH Việt Nam đề ra 8 mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái 4.0 của Ngành thông qua việc ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4. 0 đánh dấu một bước tiến quan trọng của Ngành, phù hợp với tình hình hiện nay.

Những mục tiêu này có ý nghĩa rất quan trọng, là kênh để người dân, người lao động thực hiện quyền được hỗ trợ, giải đáp được tư vấn trên các kênh thông tin. Là kênh truyền thông mới để người dân và người lao động tiếp nhận thông tin về chính sách thông qua các phương tiện phù hợp có thể qua điện thoại, Internet...

Đây cũng là kênh để BHXH Việt Nam tiếp nhận những kiến nghị từ người tham gia BHXH,BHYT, từ đó sẽ giải quyết được những thắc mắc cũng như hạn chế trong chính sách BHXH đối với sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong thời kỳ mới.

PHÓNG VIÊN DƯƠNG HÒA,TẠP CHÍ DOANH NHÂN VIỆT NAM

Trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác truyền thông của BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới phù hợp. Đặc biệt, việc thành lập một trang Fanpage riêng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ phía người lao động và nhân dân khi tham gia bảo hiểm xã hội được coi là một điểm mới.

Đây là một kênh để người dân được thể hiện quyền được hỗ trợ, được giải đáp và tư vấn trên các kênh thông tin của BHXH Việt Nam. Đồng thời, giúp người lao động và nhân dân tiếp nhận thông tin từ chính sách qua các phương tiện phù hợp với cá nhân mình. Không chỉ vậy, việc thành lập một trang Fanpage còn giúp các nhà báo tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả, bắt kịp với xu thế cách mạng 4.0 hiện nay.

PHÓNG VIÊN TRỌNG SANG, BÁO THỜI ĐẠI

Việc BHXH Việt Nam xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp là rất cần thiết, giúp BHXH Việt Nam nắm bắt được thực tế chất lượng phục vụ của Ngành cũng như nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để nhiều phóng viên thu thập thông tin, phản ánh những nơi thực hiện tốt chính sách hoặc tìm hiểu những vấn đề nổi cộm, góp phần đưa ra ánh sáng những việc làm sai trái; tham mưu về những biện pháp hoàn thiện, sửa đổi chính sách. Ngoài ra, trên báo điện tử cần có các bài viết về BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời đưa đến người dân những thông tin cụ thể và thiết thực nhất, đồng thời chuyên mục hỏi-đáp cần được chú trọng, nhằm tháo gỡ những vướng mắc kịp thời của người dân trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

PHÓNG VIÊN ANH THƯ, BÁO LAO ĐỘNG

Việc đưa dịch vụ thanh toán điện tử giúp BHXH Việt Nam sẽ theo dõi được chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân giúp loại bỏ các chi phí sai quy định như: sai dịch vụ kỹ thuật, sai danh mục thuốc, áp sai giá... Hệ thống thông tin giám định cho phép phân tích, đánh giá hằng ngày, hằng tháng về chi phí khám, chữa bệnh, phát hiện và cảnh báo các trường hợp có gia tăng chi phí bất thường để tổ chức giám định.

Một chức năng quan trọng nữa của hệ thống thông tin giám định là kiểm soát được lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh, từ đó quản lý được khám, chữa bệnh thông tuyến, chống lạm dụng từ người tham gia BHYT, giúp bác sĩ nắm được trước đó bệnh nhân đã được chỉ định những loại xét nghiệm cận lâm sàng, kê thuốc gì để đưa ra các chỉ định phù hợp.

Rất cần sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan với BHXH Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình nghiệp vụ, thủ tục thanh toán để có thể khai thác cơ sở dữ liệu sẵn có (sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử,...) nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân

Kim Dung, Bá Nam

Bình luận