Báo chí Thủ đô đã đóng góp thiết thực vào hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

16/06/2020, 21:22

Báo chí Thủ đô đã đóng góp thiết thực vào hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam - Không chỉ hoàn thành tốt các công tác chuyên môn nghiệp vụ, Hội nhà báo Thành phố, và các Liên chi hội, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển hội viên tham gia tổ chức tốt các hoạt động xã hội, đem lại hiệu quả tích cực.

Đó là khẳng của Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán tại Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và sơ kết hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.      

Buổi lễ cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên hội nhà báo có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội trong phong trào thi đua yêu nước 2015- 2020; trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam" và thẻ hội viên Hội nhà báo năm 2020.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Quang Phán - Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhấn mạnh “95 năm qua báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng hành cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong buổi lễ long trọng hôm nay, chúng ta một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ nhà báo đã hy sinh xương máu, đóng góp công sức và trí tuệ vì độc lập tự do của Tổ quốc để xây dựng đất nước phát triển”.

Hội Nhà báo thành phố đã tập hợp, đoàn kết hội viên cùng các cơ quan báo chí Thủ đô thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng giấy khen cho 13 tập thể có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.

Các cơ quan báo chí Hà Nội cũng đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của thành phố và của Nhà nước cũng như có nhiều đóng góp thiết thực vào hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng được nhu cầu thông tin, nhu cầu văn hoá, giải trí của người dân.

Đồng thời luôn đi tiên phong trong công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm gây mất ổn định an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí Hà Nội cũng đã có nhiều bài viết phát hiện và nêu gương những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ở các lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Có thể nói, báo chí Thủ đô thời gian qua đã phát huy truyền thống báo chí cách mạng, thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ và Thành uỷ, UBND, HĐND Thành phố trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên dịa bàn thành phố. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng giấy khen cho các hội viên Hội Nhà báo có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Nguyễn Viêm Hoàng cho biết, trọng tâm chính trong hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là tiếp tục động viên hội viên thực hiện thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố cổ vũ các ngành, các cấp vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2020.

Trong đó, tuyên truyền và thực hiện thắng lợi các Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và các chương trình, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và sơ kết hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.      

Cũng tại buổi lễ, Hội Nhà báo thành phố đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và 31 cá nhân hội viên Hội Nhà báo có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.

Cùng với đó, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng tiến hành trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 11 hội viên cơ quan báo chí Hà Nội đã có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam năm 2020 và trao thẻ hội viên cho hội viên mới.

Lan Chi
 

Bình luận