Thư mời hội thảo: Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững

03/07/2017, 18:58

Thư mời hội thảo: Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững - Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến các nhà báo, nhà khoa học Thư mời viết tham luận Hội thảo Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững

Bình luận