22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội

05/12/2019, 08:41

Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng.

TTXVN

Bình luận