11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 225 triệu USD

30/11/2021, 15:39

11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, con số xuất siêu tuy không cao nhưng rất đáng khích lệ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán cân thương mại đã nhập siêu trong nhiều tháng./.

TTXVN

Bình luận