10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất 9 tháng qua

05/10/2017, 15:41

Tính chung 9 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 110,479 tỷ USD, chiếm khoảng 71,73% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước.

Theo TTXVN

Bình luận