Tiêu điểm

Thế trận cho ngày 30 tháng Tư

Thế trận cho ngày 30 tháng Tư

Thế trận cho ngày 30 tháng Tư - Lòng tôi bồi hồi với bao kỷ niệm 43 năm trước, ngày đầu có mặt ở Sài Gòn, đủ tầng lớp đồng bào và những nữ sinh trong tà áo trắng chào đón. Tôi cũng như nhiều phóng viên chiến trường khác đi qua 10 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nhất là 16 tháng cuối cùng của cuộc chiến.

Tin quan trọng

Xây dựng đội ngũ người làm báo vững mạnh

Xây dựng đội ngũ người làm báo vững mạnh

“Thực chất của công tác Hội là xây dựng đội ngũ những người làm báo. Nhưng xây dựng bằng cách nào? Quy tụ ở 4 điểm: Chính trị - Quan điểm - Đạo đức - Nghề nghiệp!” - Nhà báo Phan Quang

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ