Tiêu Điểm

Tin quan trọng

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật - Người khai mở vùng đất Phúc Chỉ ngày nay

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật - Người khai mở vùng đất Phúc Chỉ ngày nay

Chùa Phúc Chỉ (hay còn gọi là Sùng Nghiêm tự), thuộc thôn Phúc Chỉ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là một trong những di tích Phật giáo tiêu biểu của huyện Ý Yên. Đây là một ngôi cổ tự được phối thờ theo lối "Tiền Phật, hậu Thánh" (nghĩa là trước thì thờ Phật, sau là thờ Đức Thánh) gắn liền với nhân vật Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, người đã có công khai khẩn vùng đất Phúc Chỉ từ xa xưa và lập nên ngôi chùa này.

70 năm lịch sử vẻ vang của báo Nhân Dân

Số 1 báo Nhân Dân ra đời như thế nào?

Trung đội báo chí đặc biệt

Báo xuân Công an vũ trang 60 năm trước

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Thành Bình Lỗ - Nơi phát tích lần đầu bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ