Tiêu điểm

Tin quan trọng

Giải Báo chí "Về ĐBSCL" năm 2019: Hạn nộp đến 31/10/2019

Giải Báo chí "Về ĐBSCL" năm 2019: Hạn nộp đến 31/10/2019

Có 4 loại hình báo chí được tham dự giải là: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Các tác phẩm báo chí đã đăng tải từ tháng 12/2018 đến 30/10/2019. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm (số tác giả của một nhóm tối đa 5 người).

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ